Digiplex EVO 48

digiplex evo 48

- patrí do rodiny zbernicových ústrední DIGIPLEX EVO
- so spoločným montážnym programovaním a jednoduchou užívateľskou obsluhou

- 4 časti
- 16 klasických slučiek priamo na doske
- 32 dvier pre kontrolu prístupu
- 48 slučiek celkom
- 96 užívateľských kódov
- 127 zbernicových modulov
- 1024 záznamov v pamäti udalostí
- časovač nezávislý od napájania
- digitálny komunikátor na diaľkový prenos správ
- podpora GSM/GPRS modulu PCS200
- podpora telefónneho hlasového modulu VDMP3 (8 čísiel)
- podpora modulu internetového pripojenia IP100 (obsluha, kontrola, e-maily)
- LCD klávesnice v slovenčine
- komfortná klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov
- technický program WinLoad
- pripojenie na PC cez modul 307USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez modem
- užívateľský program NEware a NEware ACC (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a i.)
- možnosť flashovania verzie priamo na objekte
- manuálne odpínateľný výstup AUX
- systém DIGIPLEX EVO48 je certifikovaný na NBÚ ako zabezpečovací systém
- systém DIGIPLEX EVO48 je certifikovaný na NBÚ ako prístupový systém

Copyright © 2010 - 2011 SystemAlarm.sk. Designed by Joomla-Hosting.co